Logga in

Glömt lösenordet?
Har du inget konto? Bli medlem
Påminnelser

Påminnelser

Mailutskick

Mail skickas ut ca 1-2 gånger/månad

Påminnelser Live

Påminnelser skickas ut 1 timme innan sändningen startar. Inför Q&A och gratisevent skickas även mail ut dagarna innan.

Observera att du som medlem alltid kommer att få viktiga mail så som uppdateringar, orderbekräftelser m.m.
Vissa inställningar kan ta upp till 24 timmar innan de aktiveras

Ställ in alla utskick

Ställ en fråga

Inskickade frågor besvaras under våra Q&A (frågestunder) som hålls för medlemmar varje månad.

*” anger obligatoriska fält

Valfritt (för eventuella svar eller kompletteringar)
Hidden
Viktigt!
Tekniska frågor och medlemsfrågor mailas direkt till info@posturalyoga.com.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Firma Rebecca Reis AB värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med att lämna personuppgifter till oss i de sammanhang där det är nödvändigt. I denna integritetspolicy kan du läsa hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du som medlem har gentemot oss.

Policyn gäller för Rebecca Reis AB och de tjänster som tillhandahålls inom ramen för företagets verksamhet, inklusive våra hemsidor posturalyoga.com och sessionbuilder.se.

 1. Personuppgiftsansvarig
  Rebecca Reis AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in eller tar emot i samband med ett uppdrag, när du besöker våra hemsidor, när du registrerar sig på våra hemsidor eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Rebecca Reis AB kommer enbart att behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), dataskyddslagen och annan gällande integritetsskyddslagstiftning.

 2. Personuppgifter
  En personuppgift är alla uppgifter som enskilt eller i kombination kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan röra sig om direkta personuppgifter som exempelvis namn, personnummer och fotografier. I vissa fall även kan det även röra sig om indirekta personuppgifter så som kontonummer, användar-ID eller IP-adress.
   
 3. Insamling av personuppgifter
  När du tecknar medlemskap, registrerar konton, skickar in formulär, bokar tid, kommer för sessioner, handlar i vår webbshop, besöker våra hemsidor (posturalyoga.com och sessionbuilder.se), kontaktar oss eller på annat sätt använder våra tjänster samlar vi in personuppgifter om dig. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan de uppgifter vi efterfrågar kan vi inte tillhandahålla våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden. Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vad vi behöver för våra syften.

 4. Hur vi behandlar personuppgifter
  De personuppgifter vi samlat in eller tagit emot av annan part hanteras av behöriga personer vid Rebecca Reis AB. Uppgifterna används vanligtvis för att hantera medlemskap, tillhandahålla en tjänst eller för att upprätthålla kontakt. Vi kan även använda dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och annan marknadsföringsinformation.

  Om vi använder dina personuppgifter för marknadsföringssyfte har du alltid möjlighet att begära att behandlingen ska upphöra. Läs mer nedan under avsnitt 10.1.

  I vår förteckning över personuppgiftsbehandlingar kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i olika situationer.

 5. Överföring av personuppgifter
  Rebecca Reis AB kan behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att utföra vårt uppdrag. Det innebär att vi exempelvis kan behöva lämna vissa uppgifter till myndigheter, banker, inkassoföretag, revisorer, samarbetspartners, konsulter samt IT- och systemleverantörer.

  Rebecca Reis AB kommer endast att lämna ut personuppgifter till någon utomstående om det:
  A) finns en särskild överenskommelse med dig om detta,
  B) är nödvändigt för att i ett visst uppdrag fullt ut tillvarata dina intressen,
  C) krävs för att kunna fullgöra någon lagstadgad skyldighet eller följa beslut av domstol eller annan myndighet, eller
  D) finns ett avtal mellan Rebecca Reis AB och tjänsteleverantör som utför tjänster för vår räkning.

 6. Överföring av personuppgifter till tredje land
  Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. I undantagsfall kan vi be om ditt samtycke för att föra över uppgifter till tredjeland.

 7. Personuppgifter i e-post
  Vi skickar inte personuppgifter av känslig karaktär (t.ex. uppgifter om hälsa, ekonomi, privata förhållanden eller personnummer) med vanlig e-post. Vi avråder även dig från att skicka sådana uppgifter till oss via e-post. Om vi behöver den typen av uppgifter för att utföra vårt uppdrag kan du lämna dem vid ett personligt möte eller via telefon.

  Om vi behöver skicka känslig information till dig via e-post kommer vi att använda oss av en säker meddelandetjänst.

 8. Cookies
  Vi behandlar den information som skapas av de cookies som lagras i din enhet när du besöker posturalyoga.com eller sessionbuilder.se, så som IP-adress, längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör på hemsidorna och hur du hittade till våra hemsidor.

  Cookies som är nödvändiga för att du ska kunna använda våra hemsidor kommer att lagras i din enhet utan att du samtycker till det. Övriga cookies, så som cookies för analys och marknadsföring, kan du själv välja om du vill samtycka till eller inte. Du kan alltid återkalla ett samtycke.

  För mer information om hur vi hanterar cookies, se vår cookiepolicy samt vår förteckning över personuppgiftsbehandlingar.

 9. Länkar
  Vi länkar ibland från vår hemsida till andra sidor hos tredje part som har sina egna dataskyddsbestämmelser, vilka vi inte kan ta ansvar för. Våra villkor gäller inte heller på andra hemsidor än posturalyoga.com och sessionbuilder.se.

 10. Registrerades rättigheter
  Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

  För att vi ska kunna hantera din begäran om att utöva rättigheter måste du kunna legitimera dig eller på annat sätt styrka din identitet.

  Observera att de rättigheter du har inte är ovillkorliga. Vi måste alltid göra en bedömning och kan i vissa fall behöva neka din begäran.

  10.1 Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
  Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen. Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning (berättigat intresse).

  10.2 Rätt till tillgång
  Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

  10.3 Rätt till rättelse
  Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

  10.4 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning
  Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring). Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

  10.5 Rätt till dataportabilitet
  Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

  10.6 Rätt att inge klagomål
  Om du har synpunkter på hur Rebecca Reis AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så vi får möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering i Sverige: www.imy.se.

 11. Våra kontaktuppgifter
  Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta.

Rebecca Reis AB
Org. nr:   559314-7712
Adress:    Vikingahöjden 1B
                 891 34 Örnsköldsvik
Telefon:  070-2818808
E-post:    info@posturalyoga.com

Integritetspolicy uppdaterades senast 2024-07-09